Ledarskap

utveckla ditt ledarskap

ledarskapsutveckling

Vill du utveckla ditt ledarskap?

Jag hjälper dig att utveckla ditt personliga och yrkesmässiga ledarskap. 

Personlig ledarutveckling – Coaching/Handledning

Här sätter vi fokus på ditt personliga ledarskap, det du vill utveckla och stärka i ditt ledarskap. Det kan vara att stärka din kommunikation, att hitta sätt att förhålla dig i olika situationer, att identifiera dina styrkor och jobba med att utveckla eventuella svagheter, hitta motivation, syna och stärka självbild, självkänsla och självförtroende m.m.

Stöd för dig som är ny i rollen som chef/mellanchef

När du går ifrån att vara en i gänget till att vara den som ska leda arbetet är min erfarenhet att många upplever det som en tuff utmaning. Det är värdefullt och stärkande att få stöd att hitta in i sin roll och hantera relationen med nya och gamla kollegor.

Stärk din förmåga att hantera och minska stress

Vi utgår från din specifika situation att förstå, minska och hantera din upplevda stress.  Du får med dig enkla och effektiva verktyg som kan hjälpa dig i din vardag.

Du kan välja två vägar att jobba med din process:

  • Individuellt: Bygger på individuella/coachande samtal.
  • I grupp: Upplägget är tre halvdagar i hel grupp och individuella coachsamtal mellan dagarna.

 

Stärkt Medarbetarskap?

Varje medarbetare är värdefull och unik. Tillsammans finns det inga gränser för vad ni kan åstadkomma så värna om varandra, stärk relationen och skapa en gemensam plattform.

Introduktion till Fyrarummaren

Genom att jobba med förståelse för hur vi var och en fungerar och vad som händer i förändring stärks kommunikationen, öppenheten och relationen mellan medarbetarna, vilket ger ett mervärde för både individen och verksamheten. Här får du som enskild och ni som grupp ett redskap som ni redan efter en halvdag kan börja använda praktiskt i verksamheten.

Nulägesanalys/Medarbetarundersökning

Svarar på frågorna: ”Hur har vi det i dag?”, ”Vilka konsekvenser får det och vad tänker vi om det?” och ”Vad vill vi göra åt det?

Analysen ger stöd i förändringsarbete i nutid och hjälper gruppen att gå från ord till handling, dvs. förberedelse, analys och bearbetning. Det sker i realtid med alla inblandade närvarande och aktiva. Handlingar planeras och ledning utövas så att det viktigaste kan ske omedelbart – implementering av resultaten sker med allas delaktighet. Det ger en stark effekt och hållbarhet över tid.

Analysen kan med fördel användas som medarbetarundersökning i stället för de traditionella alternativt som ett kraftfullt komplement för att genomföra en önskad förändring i alla typer av grupper, företag, föreningar, skolor, organisationer m.m.

Kommunikation och konflikthantering

När människor förstår sig själva blir det lättare att förstå andra. Som coach och handledare i förändringens fyra rum hjälper er att förebygga konfliktsituationer och stärka förmågan till en konstruktiv kommunikation.

Utvecklande samtal/coaching

Integrativ coaching är ett bra stöd för individen och gruppen vid förändring och utveckling. Det öppnar upp för nya perspektiv och alternativa lösningar. Att investera i en coachbank som stöd under året eller under en förändring kan hjälpa till att underlätta processer i och med att den enskilda med stöd får möjlighet att förstå vad som händer och det blir möjligt att ta eget ansvar.

Hälsa/Friskvård

Här erbjuder jag en palett med olika alternativ enskilt och eller med hela arbetsgruppen som hjälper din personal att må och gå bra. Grundläggande i mitt arbete är helande och att du som människa individ och grupp ska må bra och få till gång till hela din potential och inre kraftfullhet. Behöver du som enskild individ stöd kan jag vara en bra samtalspartner då samtalet ligger mig varmt om hjärtat och med erfarenhet gör det stor skillnad att få landa tillsammans med någon och verkligen bli lyssnad på och där fokus ligger på att du som klient ska må bra som helhet. Jag anordnar olika aktiviteter som workshops föredrag mm där upplägget är flexibelt och formas helt med utgångspunkt i era behov

Upplägget formas efter era specifika behov. Gör din intresseanmälan här 

Referenser

Jag nådde mina mål och Liselotte var med mig hela vägen dit. Hon gav mig verktyg, energi och nya insikter. Tack Liselotte! Du gör skillnad!

Anett LindkvistKidz , Kidz Education AB

Ställa fråga eller boka vägledning?

Pin It on Pinterest