Personlig & andlig

utveckling

personlig & andlig utveckling

Vad är egentligen personlig utveckling?

Du kan utveckla dig själv på många olika sätt och inom olika områden, både privat och i arbetslivet. Oavsett vilket handlar personlig utveckling om att göra en positiv förändring inom dig själv. Det kan vara att lära känna och förstå ditt inre, hitta dina målbilder, din motivation, bli bättre på att kommunicera, stärka ditt personliga ledarskap, ditt självförtroende/självkänsla/självbild, byta jobb, eller ändra livsstil.

Antingen kan du göra förändringar rent fysiskt eller så kan du välja att utvecklas mentalt. Oftast sker förändringar inom båda dessa områden och det blir både en fysisk, känslomässig och en mental vinst.

Vägen till personlig utveckling

Utveckling innebär förändring och innan du kan påbörja din personliga utveckling behöver du bli medveten om ditt nuläge dvs. var du står i dag i relation till vart du vill komma. Utgångspunkten är alltid här och nu. Det som har varit läggs åt sidan och vi fokuserar på ditt nuläge och vart du vill. Att fastna i dåtid tar kraft, energi och skapar stagnation. För att få en rörelse framåt gäller det att utifrån det aktuella nuläget hela tiden hitta sätt och vägar som leder dig framåt.

Från dåtiden tar du med dig dina positiva erfarenheter och gör om de mindre positiva till lärdomar och mervärden som berikar och gör just dig unik. Dessa lärdomar och erfarenheter är dina inneboende resurser som kan hjälpa dig framåt i din personliga utveckling.

Andlig och personlig utveckling går hand i hand

Personlig utveckling handlar om självmedvetenhet, att få tillgång till dig själv och utvecklas i linje med den du är och på så vis sker även en andlig utveckling.

På frågan ”Vad betyder andlighet för dig?” kommer svaren vara lika många som ni är läsare av det jag skriver här.. Andlighet betyder olika saker för olika människor och står här för glädje, kärlek, empati, acceptans och frihet. Med andlig utveckling bjuder jag in dig att ta del av flera dimensioner av verkligheten och livet. Att gå utanför jaget och se att du och jag är del av något större och att alla val vi gör har betydelse för helheten. När du utvecklas på ett andligt plan kommer du i kontakt med din själ och det blir möjligt att leva i linje med dig och din inre visdom, att få tillgång till din intuition, dina sinnen och bli medveten om och använda dina förmågor till att leda dig själv i linje med ditt innersta väsen.

Andlighet har inget med religion att göra utan med att få tillgång till hela dig och dina förmågor och livet som helhet. Alla är vi andliga och vissa har mer tillgång än andra till sin andlighet.

Allt går inte att ta på men är ändå en del av din verklighet, som att du är en fysisk kropp samtidigt som du har en själ och att dina sinnen i vissa lägen kan förnimma och veta vad som kommer att hända innan det sker dvs. din intuition. Andlighet är att öppna upp för alla delar av dig dvs en flerdimensionell verklighet som hjälper dig att växa och utvecklas.

“Det är klokare att gå sin egen väg än att gå vilse i andras fotspår”

Personlig & Andlig utveckling, privatpersoner

När du vill påbörja din personliga utvecklingsresa eller ta vid där du är just nu är det läge att boka in dig på ett personligt möte och detta möte är helt utan kostnad. Tillsammans ser vi över vad just du vill utveckla och vad jag kan bidra med. Vi formar ett upplägg för dig och sätter startdatum.

Här kan ett coachpaket vara att föredra då personlig utveckling är en resa som löper över tid, vi kan lägga upp en långsiktig plan för din väg fram. Att tänka långsiktigt när du går in i din process banar väg för hållbarhet och gör det även ekonomiskt fördelaktigt för dig.

Till stöd för din utveckling erbjuder jag:

Coachande samtal
60 min eller 90 min/session

Pris:
60 min à 1250kr
90 min à 1500kr

Personlig utveckling, företag

All utveckling och förändring börjar i individen vilket gör coachande samtal till en bra investering för dig och ditt företag. Personlig utveckling hjälper var och en att se på sig själv och arbetet med nya ögon. I coachsamtalet blir det möjligt att få perspektiv som kan bidra till ökad förståelse och stärkt hanteringsförmåga vid förändring och utveckling. Bara att få bolla sina tankar med en oberoende part kan göra stor skillnad för individen och för verksamheten som helhet. Det är när vi stänger inne tankar och känslor som det skapas konflikter och undergrupper i verksamheter och här kan samtalet och den oberoende parten bidra och utgöra ett mervärde för alla parter.

Life in Progress erbjuder även program i stresshantering och vetenskapligt förankrade metoder för att stärka och utveckla kommunikationen med vinster både på ett personligt och yrkesmässigt plan. Målet är så klart en välmående arbetsplats där ni växer tillsammans, trivs och når positiva resultat.

Vi formar tillsammans ett upplägg som passar dig och din verksamhet på bästa sätt.
Kontakt och offertförfrågan via info@lifeinprogress.se

Referenser

Jag nådde mina mål och Liselotte var med mig hela vägen dit. Hon gav mig verktyg, energi och nya insikter. Tack Liselotte! Du gör skillnad!

Anett LindkvistKidz , Kidz Education AB

Ställa fråga eller boka samtal?

Pin It on Pinterest