Coaching

utvecklande samtal

Utvecklande samtal & personlig coaching

Varför coaching?

Att få stöd av en professionell coach till att fatta beslut och göra de val som leder dig dit du vill privat och yrkesmässigt kan göra hela skillnaden.

Coachande samtal för dig som privatperson

Med integrativ coaching blir det möjligt att syna din balans inom livets olika områden och göra förändringar med personligt stöd.

Det kan handla om att lösa ett problem, genomföra en förändring, förbättra dina relationer, stärka kommunikationen till dig själv och andra, minska stressen och hitta balansen i ditt liv och må bra.

Jag kommer att vara ditt stöd under din process till att identifiera och nå ett önskat resultat. Jag kommer att ställa frågor, visa på perspektiv, utmana dig att ta steg framåt och finnas här som stöd för att du ska nå hela vägen. Du kommer att få med dig effektiva redskap att använda i din vardag.

En session är 60-90 minuter och hur många sessioner som du som klient behöver kan variera. För vissa kan jag utgöra ett bra bollplank i en viss fråga, medan andra vill ha stöd under en längre tid och då kan det vara fördelaktigt att boka ett coachpaket med 5-10 sessioner.

OBS! För dig som inte fysiskt kan vara på plats erbjuder jag coaching via telefon alternativt Skype.

Pris:

60 min 1250 kr
90 min 1500 kr

Coachpaket 1  5×60 min session: 5400kr (ord 6250kr)
Coachpaket 2  10×60 min session: 10000kr (ord 12500kr)

 

Coachande samtal för dig som som ledare

Ledarcoaching/handledning är en möjlighet för dig som är chef eller samordnare att stärka dig i din ledarroll, lära känna dina styrkor och svagheter och få tillgång till ditt bästa jag i ledarskapet mm.

För dig som gått från att vara en del i ett arbetslag till att bli chef/den som leder arbetet, kan jag som din coach utgöra ett stöd och en hjälp till att skilja på dina olika roller i verksamheten samt stärka dig i din nya befattning.

Målet med ledarcoachingen kan även vara att hantera stress mer effektivt, stärka din kommunikation, nå ut med dina budskap, få medarbetare att lyssna och ta ansvar samt stärka din förmåga att delegera m.m. Relationen till dig själv och dina medarbetare är central. Att leda och kommunicera i linje med dig själv ger resultat.

Hur många sessioner som du som ledare behöver kan variera. För vissa kan jag utgöra ett bra bollplank i en viss fråga, medan andra vill ha stöd under en längre tid och då kan det vara fördelaktigt att boka ett coachpaket med 5–10 sessioner anpassat efter behovet.

Det är även möjligt att boka coaching/handledning för två ledare samtidigt och då är min erfarenhet att dessa coachsamtal är en bra hjälp att syna och skapa perspektiv i det gemensamma tänkandet och hur båda parter kan eller behöver göra för att nå ett önskat resultat. Berätta hur du eller ni vill ha det och vad ni vill få ut av coachingen så skräddar syr jag ett upplägg för just dig/er.

När du vill göra skillnad för dig själv privat eller i din yrkesroll finns jag här för dig som stöd hela vägen.
Anmäl ditt intresse nedan

Referenser

Jag nådde mina mål och Liselotte var med mig hela vägen dit. Hon gav mig verktyg, energi och nya insikter. Tack Liselotte! Du gör skillnad!

Anett LindkvistKidz , Kidz Education AB

Ställa fråga eller boka coaching?

Pin It on Pinterest