Gruppen jag möter är speciell och det är bara män. Deras förmåga att dela med sig av djupa känslor och upplevelser som deltagare i andra grupper jag mött aldrig skulle lyfta är rörande, tacksam leder jag processen i rummet och  deltagarna delar med sig av tankar med ett djup och en ärlighet som berör.  De visar sidor många av mina tidigare deltagare aldrig vågat dela med någon, allra minst sina kollegor.

De känslor och upplevelser som kommer upp i processen är djupa och relaterar till behovet att dela sin tid med någon, att bli respekterad och sedd, avsaknaden av en ekonomi som stöd i livet och känslan av att vara beroende av socialt bidragssystem. upplevelsen av att bli bemött  med bristande respekt och det sätts ord på känslan av ensamhet likaså den sprudlande upplevelsen som kommer ur att lyssna till ett vackert musikstycke som sprider glädje i kroppen och skapar lycka i själen.

 

Jag är omtumlad efter den här dagen och när jag landar hemma inser jag att dessa människor berört mig på djupet in i hjärtat.

 

Det är såna här stunder, när  vi människor delar med oss till varandra av livet och våra upplevelser av det, vågar vara öppna och ärliga,  som förståelsen för varandras olikheter och likheter fördjupas och det blir möjligt att se på oss själva och varandra med nya ögon.

Efter den här dagens möte med gruppen känner jag  kärlek, respekt och ödmjukhet och jag tror att flera av de som delade dagen har tagit med sig dessa känslor hem och med det  öppnas dörrar upp för bättre kommunikation, respektfulla möten och en ödmjukhet inför det sköra och starka som ryms i var och en av oss.

Tack du vackra människa för att du finns och delar med dig av livet till mig och alla andra medmänniskor. Du gör världen till en bättre plats att leva på då du genom att våga visa din sårbarhet och genom avskalad ärlighet bidrar till en ökad förståelse och stärkta relationer mellan människor.

  • Ta vara på varje möte med en annan människa. släpp dina valda sanningar och viljan att ha rätt, dömande och jämförelser. Ni är varandras läromästare och ni kommer båda att bredda era olika  kartor av verkligheten.
  • Lyssna  in vad den människan du möter tänker, känner, upplever och låt deras berättelse och erfarenhet ta plats. I lyssnande och varandet sker mötet mellan människor på ett djupare plan. När du stannar upp och lyssnar visar du att jag ser dig och du blir sedd tillbaka.
  • Fråga alltid inåt i varje möte – Vad kan jag bidra med? Dela med dig av ditt sanna jag, från hjärtat i dig och tacka för det du får med dig från varje möte med en annan människa. Låt detta även gälla mötet med dig själv och du kommer att växa som människa.

Att möta en människa är ett val och när du och jag väljer  att se varandra, oss själva, att lyssna och att våga ge oss hän och dela med oss av oss själva från kärnan inom oss,  först då sker ett genuint möte människa till människa utan behov att spela ett spel eller vara någon vi inte är. Vi är den vi är  i vår renaste form, vi delar med oss, är nyfikna på varandra och våra olika erfarenheter av att vara människa och vi växer tillsammans.

“Låt varje möte på din livsväg berika dig och den du möter”

All Kärlek till dig

/Liselotte

Pin It on Pinterest