Nyfikenhet = Nya perspektiv

I bland är det lätt att fastna i att det inte går eller att vi inte kan … och många gånger, jag skulle vilja säga de flesta, handlar det om att vi bär glasögon som visar oss på endast ett perspektiv.

Och när vi fastnar där i den där tillbakahållande tanken, är det lätt att vi hamnar i ett moment 22 som tar oss tillbaka till samma slutsats om och om i gen vilket gör oss frustrerade, utmattade och det är lätt att ge upp. Det innebär att många bra och viktiga saker vi skulle kunna åstadkomma blir lagda åtsidan och kanske aldrig blir genomförda.

Jag tänker på vad ett öppet sinne och nyfikenhet i olika situationer skulle kunna göra för en relation som vi vill bygga och ha i vårt liv. Relationen till sig själv, andra , vänner och en partner…

En relation som saknar perspektiv och där vi inte bjuder in varandra att uttrycka sin mening, sin tanke och behov ökar risken att relationen dör ut och vissnar. Det skapar sorg inom mig att bara tänka tanken.

När vi väljer att ha ett öppet sinne, att bejaka vår nyfikenhet och bjuder in till nya perspektiv får våra relationer möjlighet att utvecklas och blomma på ett sätt som vi aldrig kunnat ana var möjligt.

Öppna upp för nya perspektiv

Vad skulle det innebära för dig att släppa dina valda sanningar och vara mer nyfiken på dig själv, din partner och på andra människor i ditt liv? Hur skulle det påverka ditt beteende, ditt sätt att tänka och agera i olika situationer?

 

  • Vilka vinster skulle det ge dig att hålla ditt sinne öppet för nya sätt att se på dig själv, att se på andra människor , det du eller de gör  och i relation till det du vill  uppnå?
  • Vad skulle det innebära för dig att släppa jämförelse och dömande och bara tillåta dig att vila i en ärlig nyfikenhet?
  • Vad gör du i dag som stödjer det du vill, det som du tror på och vill förverkliga  i ditt liv? är det möjligt i din upplevelse?
  • Om det var möjligt, vad skulle du då kunna göra för att bidra till hållbara kärleksfulla relationer  och skapa mer lätthet i ditt liv?

Att tänka “som om ….”

Jag tänker att  det är så viktigt att ta ansvar för att skapa flöde och lätthet. Det bidrar till att det blir så mycket roligare längs vägen genom livet och garanterat kommer du att få uppleva saker du aldrig trodde var möjligt.

När vi fastnar i en spiral av nedåtgående tankar om att det är omöjligt, att det inte går osv  kan det som behövs för att bryta den energivirveln vara att du bestämmer dig för att ta beslutet att vara nyfiken på andra sätt att tänka.  Det vill säga att du medvetet öppnar upp för perspektivet “som om det är möjligt” …

Att välja nyfikenhet innebär att stanna upp ställa frågor till dig själv, din motpart, din kollega, partner, ditt barn  osv

– Hur tänker du om det här? vad ser du för möjligheter? Aha du tänker så…

Anta utmaningen?

En utmaning till dig är att under en vecka ta på dig nyfikenhetsglasögonen och att i varje läge där du känner motstånd ställa  frågan

“Om det nu vore möjligt hur skulle det vara då? och vad skulle jag i så fall göra för att ta ett steg i den riktningen redan idag?”

Jag lovar att det kommer att öppna upp nya perspektiv nya insikter om dig själv och din förmågor och du kommer garanterat få en positivare bild av dig själv

Jag vill uppmana dig att lägga dina gamla glasögon som inte stödjer dig längre på hyllan ( om du inte redan gjort det) och förse dig med ett par nyfikenhetsglasögon och när du ändå är i farten lägg till ett par som alltid hjälper dig att vara i kärlek till dig själv.

Att leva livet levande

När du gör något för första gången kan det kännas svårt  och stört omöjligt, som när du började gå, cykla eller  köra bil drivkraften fanns i din nyfikenhet du tränade dig fram till att det i dag är något du gör utan att tänka. Precis detsamma gäller när det handlar om att skapa goda relationer  dvs att vi behöver träna på att lyssna, vara uppmärksamt nyfikna för att få relationen att växa och utvecklas dock är skillnaden att vi människor hela tiden är i förändring  vilket gör att det hela tiden finns något att utforska och lära om varandra.

Vad skulle det innebära om du från och med i dag börjar möta dig själv , din partner dina vänner och kollegor med nyfikenhet?

Nyfikenhet innebär en vilja att utforska olika perspektiv av verkligheten och det blir som att dansa med någon för första gången där ni tillsammans hittar rytmen och flödet i rörelsen.

Jag vill påstå att vi alla har mycket att lära om oss själva och om varandra oavsett hur länge vi känt varandra. Många gånger stänger vi dörren till nya perspektiv  då vi tror oss  veta vad som är rätt och fel, möjligt eller omöjligt och vi slutar lyssna på oss själva på varandra och lever efter valda sanningar  som håller oss inom vissa ramar, trots att vi blir olyckliga och till och med tappar bort den vi älskar  på vägen då vi inte är öppna för andra sätt att se på oss själva varandra, en situation eller ifrågasätta vår egen verklighet.

Jag tänker att det är genom att vara nyfiken som vi växer som människor och får möjligheten att leva livet levande inifrån och ut.

Tillåt dig att vara nyfiken på dig själv, din partner, dina medmänniskor och du kommer att lära dig massor om dig själv om andra. Att bredda din karta och bejaka livet är att våga göra på ett nytt sätt att ta in nya perspektiv och gå utanför ramarna. börja göra det omöjliga möjligt och ta ett steg varje dag till att skapa ditt liv i linje med dig, det du önskar och din passion i livet.

All kärlek till dig

Liselotte

 “Begränsningarna finns i regel bara i vårt sinne”

Pin It on Pinterest