När du fokuserar på att få bekräftelse utanför dig själv kommer du aldrig att vara nöjd inombords eller tillfreds med den bekräftelse du får mer än för en liten stund.

Frågan jag vill att du ställer dig är vem du söker bekräftelse ifrån?

I mina möten med klienter genom åren handlar det ofta om en avsaknad av bekräftelse från tidiga år i livet, från mamma eller pappa eller någon annan betydelsefull vuxen. Det kan som exempel vara att vi i 4 års ålder inte upplevde att vi blev hörda eller sedda av vår förälder i en viss situation då vi sökte kontakt vilket ledde till att vi valde att tro att mamma inte tycker om mig eller inte ser mig  och sedan  har det resulterat i att vi genom livet frenetiskt sökt bekräftelse av andra för att få känna oss sedda eller hörda och älskade. Att andra då uttrycker att de uppskattar oss på ett eller annat sätt eller att de gärna lyssnar till det vi har att säga  osv får oss att känna glädje och upprymdhet för en stund, meneftersom det är bekräftelsen från en förälder vi vill ha blir vi inte nöjda med den bekräftelsen utan behöver snart påfyllning av ny.

Ett barns beslut blir en vald sanning

Var medveten om att det beslut som togs för många år sedan är taget av ett barn och inte en medveten vuxen. Det gör att beslutet inte är så logiskt när du tittar på det i dag. Du förstår i dag på ett logiskt plan att det som hände då inte är så stort eller traumatiskt när du tittar på det med dina vuxna ögon. För barnet å andra sidan var det betydelsefullt och skapade starka känslor tex av att inte vara älskad, sedd eller att du inte var värd att lyssnas på osv.

Där och då fattar barnet i dig ett beslut som kommer att vara styrande för de val du tar genom livet. Det blir som en skiva som går på repeat om och om igen. Vad var det jag sa, vad var det jag sa… det blir en sanning vi ser till att bekräfta för oss själva om och om i gen utan att vi är medvetna om det.

Bekräftese som skapar frihet

Genom den här insikten påbörjas nu en läkning dvs ett helande av dina känslor och upplevelser. Kanske känns det inte så just när du nu tittar på det, för att känslan blir mer påtaglig när du går tillbaka i tanken till upplevelsen i relation till den situationen eller personen det handlar om.

Med medvetenheten om vad som legat bakom ett beteende som tex i det här fallet att söka bekräftelse blir det nu möjligt att se det för vad det är och släppa en gammal sanning för att ta dig själv vidare och börja se och älska dig själv för den fina människa som är du. Bekräftelsen du behöver är den inifrån dig själv ingen annan kan ge dig det du behöver.

Tillåt dig själv att förlåta och gå vidare

Tillåt dig att förlåta din förälder för att du inte blev sedd eller hörd den gången och för att din förälder inte hade förmågan att möta ditt behov eller inte kunde bättre just då utifrån sin förmåga. Förlåt även dig själv för att du hållit fast i din valda sanning. Det hjälper dig att ta tillbaka din kraft och stärka din förmåga att skapa det du vill i ditt liv med mer glädje och kärlek.

Till sist. Kom ihåg att berömma dig själv varje dag för allt det fina som är du och allt det bra och goda du gör.  Det kommer att hjälpa dig att se det vackra i dig, hur fantastisk du är. Den kärleken du ger och känner i relation till dig kommer i sin tur att spegla av sig på alla du möter och ge ringar på vattnet.

All kärlek till dig

//Liselotte

Pin It on Pinterest