När du fokuserar på att få bekräftelse utanför dig själv kommer du aldrig att vara nöjd eller tillfreds med den bekräftelse du får, mer än för en liten stund.

Frågan jag vill att du ställer dig är. Vem söker jag bekräftelse ifrån?

I mina möten med klienter genom åren har avsaknad av bekräftelse i barndomen ofta kommit upp som  problem. Det har handlat om behovet att få bekräftelse från från mamma, pappa eller någon annan betydelsefull vuxen. Det kan som exempel vara att en person i 4 års ålder inte ha upplevt sig bli hörd eller sedd av sin förälder i en viss situation då barnet sökte kontakt, vilket ledde vidare till att hon valde att tro att mamma tycker inte om mig eller ser mig inte.  Den upplevelsen och den valda sanningen har sedan följt barnet genom livet och resulterat i ett frenetiskt sökande efter bekräftelse av andra för att få känna sig sedd, hörd och älskad. När personen sedan hör andra uttrycka att jag uppskattar dig på ett eller annat sätt eller att de lyssnar till det hon har att säga  osv får henne att känna glädje och upprymdhet för en stund, men eftersom det är bekräftelsen från en förälder vi vill ha blir vi inte nöjda med den bekräftelsen utan behöver snart påfyllning av ny.

Ett barns beslut blir en vald sanning

Var medveten om att det beslut som togs för många år sedan är taget av ett barn och inte en medveten vuxen. Det gör att beslutet inte är så logiskt när du tittar på det i dag. Du förstår i dag på ett logiskt plan att det som hände då inte är så stort eller traumatiskt när du tittar på det med dina vuxna ögon. För barnet å andra sidan var det betydelsefullt och skapade starka känslor tex av att inte vara älskad, sedd eller att du inte var värd att lyssnas på osv.

Där och då fattar barnet i dig ett beslut som kommer att vara styrande för de val du tar genom livet. Det blir som en skiva som går på repeat om och om igen. Vad var det jag sa, vad var det jag sa… det blir en sanning vi ser till att bekräfta för oss själva om och om i gen utan att vi är medvetna om det.

Bekräftese som skapar frihet

Genom den här insikten påbörjas nu en läkning dvs ett helande av dina känslor och upplevelser. Kanske känns det inte så just när du nu tittar på det, för att känslan blir mer påtaglig när du går tillbaka i tanken till upplevelsen i relation till den situationen eller personen det handlar om.

Med medvetenheten om vad som legat bakom ett beteende, som tex i det här fallet att söka bekräftelse, blir det nu möjligt att se det för vad det är och släppa en gammal sanning för att ta dig själv vidare och börja se och älska dig själv för den fina människa som är du. Bekräftelsen du behöver är den inifrån dig själv ingen annan kan ge dig det du behöver.

Tillåt dig själv att förlåta och gå vidare

Tillåt dig att förlåta din förälder för att du inte blev sedd eller hörd den gången.  För att din förälder inte hade förmågan att möta ditt behov eller inte kunde bättre just då utifrån sin förmåga. Förlåt även dig själv för att du hållit fast i din valda sanning. Det hjälper dig att ta tillbaka din kraft och stärka din förmåga att skapa det du vill i ditt liv, med mer glädje och kärlek.

Till sist. Kom ihåg att berömma dig själv varje dag för allt det fina som är du och allt det bra och goda du gör.  Det kommer att hjälpa dig att se det vackra i dig, hur fantastisk du är. Den kärleken du ger och känner i relation till dig kommer i sin tur att spegla av sig på alla du möter och ge ringar på vattnet.

All kärlek till dig

//Liselotte

Pin It on Pinterest