En våg av helande energi

Livet har många sidor och det är en resa fyllt av olika upplevelser, erfarenheter, insikter och lärdomar från det vi föds till det att vi dör. Vi skapar vid varje tanke och handling våra liv och påverkar vår omgivning, människor naturen och världen i stort i alla våra val.
 
Även den minsta kärlekshandling kan göra skillnad för dig och de du möter i livet. Den lilla handlingen och tanken skapar en våg av energi som sprider sig längre än du många gånger är medveten om och det gör dig till en kraftfull skapare och det är en kraft du ska använda med omsorg då det påverkar dig, ditt liv och andra människors liv samt naturen som omger oss alla världen över.

Alla har förmågan

I mitt liv har healing och helande varit den röda tråden både i tanke och handling, även om jag inte tänkt på att det är vad jag bidrar med utan det är ett sätt att tänka, vara, göra som alltid varit naturligt för mig. I dag vet jag att mitt högre syfte är att bidra till att alla människor ska känna sig älskade sedda och få tillgång till sin inneboende kraft.

Kvinnan som besökte mig för en helaling session i går, frågade varför inte alla har förmågan att ge healing, då hon upplevde att det gjort stor skillnad för henne, och att det skulle göra stor skillnad för de i hennes omgivning.

Och jag tänker att förmågan att bidra till helande finns hos oss alla på ett eller flera sätt. Healing kommer ur en genuin önskan att bidra och att ge från hjärtat. Det kan handla om att stanna upp och se en annan människa, att lyssna  och vara närvaranda, så att ett healnde sker. Livet tar sig en ny riktning för den personen och inte bara hos den individen utan vågen av helande energi sprider sig vidare till alla som kommer i kontakt med den personen och så vidare …

Min erfarenhet säger mig, att ett samtal där jag lyssnat på det som inte sägs, kan göra skillnaden mellan liv och död och här kan vi alla bidra till helande.

 

Healing i tanke och handling

Helande kan vara att hålla om någon som behöver en kram. Att hjälpa någon att komma på eller av en buss, eller att tänka kärleksfulla tankar om någon. Att ta ansvar för att släppa dömnade om sig själv. Att ge sin kropp de rätta förutsättningarna till att må bra, genom att ge dig den träning du behöver, den vila som krävs och den näring som hjälper kroppen att bygga och bli stark så att du bättre och lättare kan möta livet. mm

 

Kärleksfulla handlingar och tankar är healing i sin renaste form och det påverkar oss alla som bor och verkar här på jorden.

Precis som jag, har också du förmågan att bidra till helande, även om du inte är verksam som healer, så kan du göra skillnad varje dag.

Att vara kanal för healingenergin är en gåva med ett ansvar och det börjar alltid med mig som människa.
När jag jobbar som healer, är jag en kanal för den universella helaingenergin, den renaste formen av energi, så att läkning kan ske på olika plan i dig. Helande är en del i allt jag gör oavsätt det handlar om att stärka ledare, arbetsgrupper eller dig som individ.
Ett helande sker på olika plan det kan vara beteendemässigt, mentalt, känslomässigt, fysiskt och själsligt.

Din fallenhet, din unika förmåga och träning

En del av oss har förmågan att vara en kanal för healingenergin i ett bredare perpektiv och andra har andra förmågor. Du kan alltid träna upp din förmåga till helande och att vara en kanal för den kärleksfulla energin. Det börjar alltid med ett helande i dig så att du kan vara en så ren kanal som möjligt. I healingarbetet ger du inte av din egen energi utan du är endast en kanal för den. Annars skulle din energi snabbt förbrukas.
Vill du arbeta som healer och stärka din förmåga att kanalisera healingenergin? Ja då kan det vara bra att gå en kurs och lära känna din energi och hur du värnar och bygger den, samt hur du kan praktisera healing på andra och på din själv med stöd av någon med lång erfarenhet.
Bakom framgångar, bra resultat, att kunna bidra på djupet och på bredden ligger alltid massvis med träning och åter träning. Så oavsätt vad du brinner för eller vill genomföra i ditt liv så ser jag att det är möjligt men du måste vara beredd på att satsa fullt ut och ge dig tiden att praktisera.
Börja med att  träna på att ge till dig själv och din omvärld helaing i tanken, ord och handling, det är här allt börjar, och du kommer att göra stor skillnad för dig själv i ditt liv och för många andra som du möter längs vägen.
Att ge av dig innebär inte att ta över ansvaret för en annan människas välbefinnande. Det handlar om att hjälpa personen att själv hitta sin väg, med ditt stöd om den vill ha det. En kärleksfull tanke och tron på en annan människa och på dig själv, är en förutsättning för läkning och helande. 
Ligger det i linje med dig och att du har fallenhet för något, som Zlatan har en naturlig fallenhet för fotboll. Då kommer det att vara lättare att nå dit du vill. Och det kommer samtidigt att  krävas att du lägger många timmar, veckor, år av träning för att du ska bli en tallang inom det område du väljer. Och även då krävs det att du fortsättar att träna då utveckling sker hela tiden.

Helande är en given del i mitt liv

Jag tränar aktivt varje dag på att bli bättre och bättre på att vara en så ren kanal som möjligt. Ju mer jag tar hand om mig, lyssnar inåt på mina behov och tar ansvar för att må bra, ju mer kan jag bidra till helande untanför mig själv i min omvärld. Och det gäller för alla som vill bidra med helande.
Allt börjar med dig som människa och din väg till läkning och helande. Dina erfarenheter kan sedan bidra till läkning hos andra människor på ett eller annat sätt. Här kan du läsa om tidigare liv och helande https://lifeinprogress.se/tidigare-liv-healing/
Vill du ta steget att jobba som healer? eller utforska din förmåga ? Då är du välkommen att ta del av mina kurser i medialitet och healing framöver och jag ser fram emot att bidra till din utveckling, oavsätt du vill jobba som jag eller hitta redskap att hjälpa dig själv och dina närmaste med helande. Du kan läsa mer om healing här https://lifeinprogress.se/energibalansering-healing/
Jag hoppas att jag med dessa rader inspirerat dig till att bidra med helande där du står i livet, i din tanke och handling i relation till dig själv och din omvärld.
En liten handling och kärleksfull tanke varje dag bidrar till en vackrare och kärleksfullare värld.
Tack för den kärlek och healing du bidrar med på din resa genom livet.
All kärlek till dig
//Liselotte

Pin It on Pinterest