nyckel 1Du har en kraftfull nyckel i din hand den nyckeln står för kärleksfull nyfikenhet och den kommer att hjälpa dig att lära känna och förstå dig själv och andra, att utveckla dina relationer och skapa det du vill i ditt liv när du väljer att använda den.

 

rosorKärleksfull nyfikenhet ger bra relationer

Att vara kärleksfullt nyfiken innebär att på ett mjukt och respektfullt sätt välja att visa sig nyfiken, med utgångspunkt i att jag har mycket att lära i relation till mig själv och till dig som min medmänniska.  Att släppa valda sanningar, antaganden och våga möta sig själv och någon annan utan att resa inre murar kommer att öppna upp för nya relationer, insikter och nya lärdomar. Det blir möjligt att mötas i en dialog med människor vi tidigare aldrig upplevt oss nå fram till eller lyckats förstå oss på.

Jag vill påstå att vi alla har vår egen individuella bild dvs. karta av verkligheten även om vi  pratar med varandra  som om vi alla delade en gemensam verklighet, så är bilden av den helt olik från individ till individ. Spännande eller hur?

 

Olika kartor av verkligheten

Vissa kartor liknar varandra och gör att vi lättare kan dela information tankar och reflektioner, vi upplever oss bli förstådda och att vi förstår.  Medan andra är så vitt skilda från oss att vi båda kan uppleva, att hur jag än gör går det inte att förstå eller möta upp den personen, det blir ett låst läge, vilket kan skapa frustration och uppgivenhet. I värsta fall kan konsekvensen bli att du och din partner som berikar dig på många sätt väjer att gå skilda vägar, det kan resultera i stora motsättningar inom personalgruppen och en kollega slutar, eller att du väljer att gå ifrån en relation eller uppdrag som skulle ha kunna ge dig precis allt det där som du önskat.

För att kunna möta andra människor där de är på ett mer gynnsamt sätt behöver du förstå din egen karta som du utgår ifrån när du tolkar din verklighet, så låt nyfikenheten börja där. När du förstår din karta och vad som bygger ditt sätt att se på din verklighet blir det också lättare att möta upp och få förståelse för hur andras kartor byggts upp och formats över tid.

Att bredda sin egen karta av verklighetenKarta

Jag kan inte låta bli att tänka på vilken skillnad det skulle göra i olika situationer och sammanhang om vi alla tog för vana att alltid utgå från att vara kärleksfullt nyfikna med en utgångspunkt i en vilja att förstå sig själv och andra.

Att vi istället för att fastna i motsatser, tillkortakommanden, rätt och fel med nyfikenhet lyssna in och ställa frågor.

– aha, Hur tänker du då? Berätta så att jag kan förstå vad du menar, Så här tänker jag, hur tänker och ser du på det? Jaha, så kan man också tänka…

Vad skulle hända om du bestämde dig för att utforska och tillåta dig att vara kärleksfullt nyfiken på din och andras karta av verkligheten under en vecka eller varför inte en månad?

Vad skulle det innebära i olika relationer situationer och sammanhang? Och Vad skulle du kunna lära av det?

Det är först när man öppnar upp för ett annat sätt att se på verkligheten än sitt eget som den egna kartan breddas och motstånd kan bytas till öppenhet och utveckling..

Kanske känner du igen dig i att du vid ett tillfälle trott att människor runt om kring dig delar din tanke eller vision i en specifik situation eller sammanhang och när du delar med dig av dina tankar blir responsen du får tillbaka inte alls vad du förväntat dig. Och med vissa människor verkar det du säger, på något konstigt sätt, alltid uppfattas på ett sätt som bidrar till konflikt, motstånd eller oförståelse och du står där med ett förvånat uttryck i ansiktet om och om igen och undrar vad hände nu? var det något jag sa? Jag vill ju bara väl…Hur kan det vara så svårt att förstå, det här är ju så självklart?. Osv

Så även om det känns självklart för dig, så kan det du tänker säger och uttrycker vara helt främmande för någon annan.

Kommunikation

 

Det är när vi har olika kartor dvs. saknar erfarenheter och referenspunkter som kan länkas till det som sägs, som vi också har svårare att förstå varandra.

 

Vad du väljer att säga och uttrycka i olika situationer och sammanhang kommer att skapa känslor och beteenden som påverkar ditt och andras tillstånd positivt eller mindre positivt. Dina tankar ditt kroppsspråk, dina ordval och ditt tonfall är byggstenar som formar innebörden av det du säger, uttrycker till dig själv och till någon annan.

Hur fungerar ditt sätt att kommunicera i olika sammanhang och situationer?

  • Tillåter du dig att vara nyfiken och utforska dig själv och andra eller går du in med föresatsen av att du redan vet?

Det är en bra investering att ta en stund och reflektera över hur du upplever kommunikationen med din partner, med familjen, med kollegor och med andra i din omgivning. Vad är det du ser hör och känner?

Upplever du att du blir förstådd, lyssnad på och bemött på det sätt du vill och förväntat dig?

Hur upplever den du pratar med kommunikationen er emellan. Blir den personen förstådd, känner han/hon sig sedd, lyssnad på och bemött av dig på det sätt hon/han önskar eller förväntar sig?

Jag vill påstå att det finns massor att lära i varje möte med en annan människa och tänk så mycket roligare det skulle vara att tillåta dig vara nyfiken och fråga allt det där du hittills inte frågat.

Alla vill vi bli sedda och få ta platsRelation

Det fina med att vara kärleksfull nyfikenhet är att det ger dig och andra  människor  en känsla av att vara sedd, att få ta plats utan att bli dömd och det skapar trygghet och öppnar upp för att vilja lära, vilja förstå och vilja att utvecklas vilket bidrar till intressanta och utvecklande möten i alla lägen.

 

nyckel 1

Så ta fram din nyckel och öppna dörren till en ny verklighet genom att bestämma dig för att vara kärleksfullt nyfiken i relation till dig själv, din partner och till andra i din omgivning. Dela gärna med dig till mig av din upplevelse.

 

 

“I varje möte med en annan människa får du, genom kärleksfull nyfikenhet, tillgång till nya dimensioner av verkligheten”

Tack till alla er som delat och delar med er av era erfarenheter och tankar så att jag får möjlighet att växa och bredda min karta av verkligheten// Liselotte

Pin It on Pinterest