– Nu ser jag att jag varit i självcensur och stängt av mig själv och mina behov i nästan hela mitt liv.  Konstaterar kvinnan som sitter framför mig tillsammans med sina kollegor. Det är tyst i rummet och alla förstår vi att något stort har hänt.

Den här insikten och självmedvetenheten öppnade upp för en förändring som skulle komma att göra stor skillnad i hennes liv på många plan framöver.

Att vara med när något sådant händer är stort och jag känner stor tacksamhet att kunna bidra till den insikten. Visst var det omtumlande och hon blev skakad och ledsen samtidigt gav den här insikten kvinnan tillgång till sin inneboende kraft att göra skillnad och börja ta stegen till att  skapa det liv hon nu vill leva framåt.

Få tillgång till dina kraftfulla tillstånd

Att lära känna sig själv och sina olika tillstånd skapar förståelse både inompersonligutveckling sig själv i olika situationer och sammanhang och för andra som befinner sig i dessa från tid till annan.

Med förståelse skapas också en inre acceptans och en möjlighet att hantera mindre gynnsamma tillstånd i stunden som självcensur och förvirring samtidigt som det ger kraft till att stödja sig själv och andra till ökad nöjdhet och inspiration.

 

Alla befinner vi oss i dessa psykologiska tillstånd från stund till annan eller mer eller mindre i hela livstillstånd vilket kan ge ett mervärde eller få katastrofala följder för vårt välbefinnande.

Förståelsen och medvetenheten om de olika behoven jag som individ har i de olika tillstånden och vetskapen om hur du tar dig vidare kan göra underverk för dig som individ och eller för en hel grupp av individer och de mål och resultat du och ni tillsammans vill uppnå..

healingStanna upp en stund och känn in i vilket tillstånd befinner du dig just nu?

Vad är det som gör att du är här? Vad ger det dig att vara här? Vad behöver du och Hur kan du hjälpa dig själv att komma vidare eller bibehålla ditt tillstånd om det är gynnsamt för dig?

Att lite nu och då stanna upp och ge dig tid att känna inåt ökar din självmedvetenhet och hjälper dig att välja tillstånd mer aktivt i olika situationer. Vet du med dig att du hamnar i ett mindre gynnsamt tillstånd i ett visst sammanhang kan du i och med din insikt och medvetenhet välja att bygga upp ett gynnsamt tillstånd innan du kliver in i det sammanhanget i gen. släpp det logiska tänkandet och tillåt dig att känna med hjärtat och lyssna vad som kommer till dig.

Du kan påverka flödet av energi och därmed ditt tillstånd

Tillstånd tar kraft och energi eller så ger de kraft och energi och det fina är att du kan påverka flödet av energin på många olika sätt och ett sätt är att ta del av den fantastiska svenskutvecklade teorin jag jobbar med på både individ och gruppnivå. Det handlar om att våga se, släppa taget om rädslor, uttrycka dina behov och öppna upp för det nya.

Skulle det vara intressant att utforska dig själv och dessa 4 olika tillstånd lite närmare och hitta vägar att fylla ditt liv med mer nöjdhet och inspiration så är du varmt välkommen.

”Du är en ledare och i dig flödar en inneboende kraftkälla, så öppna dörren till ditt inre och börja skapa det liv du vill ha. ”

coaching

Pin It on Pinterest