ryggsack

 

Alla bär vi med oss händelser och upplevelser som blir till filter genom vilka vi ser på livet och vår verklighet.

 Det medför både positiva och mindre positiva konsekvenser för var och en av oss där vi står i livet.  Idag har jag släppt mycket av det som hållit mig tillbaka eller bromsat mig på min väg och det är en skön känsla. Jag ser också att det är ett arbete som kommer att fortsätta på ett eller annat sätt framöver.

 

En inre kraft som gör att Allt är möjligt

Under hela mitt liv har jag varit nyfiken på och intresserat mig för människor, för hur vi lever våra olika liv, vad som styr våra beteenden och vilka konsekvenser det får beroende på hur vi ser på oss själva och vår egen verklighet. Jag har genom åren, hunnit med många personliga möten i mitt arbete som coach och healer och blivit medveten om den stora gåva vi alla har tillgång till, den inneboende kraft som finns inom var och en av oss, en kraft som gör det möjligt att skapa precis allt vi vill i livet.  Det är när vi blir medvetna, accepterar och bestämmer oss för att släppa taget och förlåta det som håller oss tillbaka som kraften blir tillgänglig.

Vad håller dig tillbaka?

Vad behöver förlåta och eller släppa taget om?

Att bli medveten om vad vi bär med oss och hur det inverkar i våra liv är viktigt för vår personliga resa men också för att kunna bidra till andras växande och speciellt tänker jag på dig som coach, terapeut, psykolog, läkare ja helt enkelt du som jobbar med människor i utveckling och förändring på ett eller annat sätt.

personligutveckling

En otrolig känsla

För mig har min mediala utveckling öppnat upp för många nya sätt att kunna stödja människor i deras personliga utveckling till att få tillgång till sin inneboende kraft på ett sätt som jag tidigare inte trodde var möjligt.

Att rensa mitt bagage, det vill säga min ryggsäck, har hjälpt mig att bli medveten om vad som hindrat eller påverkat mig i olika situationer,  vilket i sin tur hjälpt mig att kunna släppa och gå vidare. Det har gett mig kraft att följa min väg framåt och en stor tacksamhet över de lärdomar och insikter som följt med i processen. I dag känner jag en större ödmjukhet inför den jag är, inför andra och deras vara och att vara människa ur ett vidare perspektiv.

Att kunna vara ett med mig och mitt väsen fullt ut är en otrolig känsla. Den här inre resan är den bästa och mest intressanta jag gjort och jag har lärt mig massor på vägen både om mig själv, om andra, om andevärlden och mina mediala förmågor. Och resan fortsätter….

Glädjen i att bidra

Det går inte en dag utan att jag känner stor tacksamhet över att jag i dag har förmånen att jobba som medium, andlig vägledare och healer. Det är en stor glädje att få vara med och  bidra till din och andra människors utveckling inom andlighet och till att fler får tillgång till sin inneboende medialitet på flera olika sätt.

I dag jobbar jag dagligen med att förverkliga min vision att alla som vill ska få tillgång till hela sig som människa, sin inneboende potential och inre kraftfullhet, och jag vet, att du precis som jag kommer att göra påtaglig skillnad i ditt liv när du bestämmer dig för att ta steget.

Den 30e augusti har du möjlighet att vara med och utvecklas tillsammans med mig och blommaandra, då jag drar i gång ytterligare en meditationscirkel. En cirkel för dig och alla som vill nå inre kraft och helande. Meditation och healing har visat sig vara en härlig mix som ger extra kraft till deltagarnas personliga utveckling. Och att i cirkelform bidra på mitt eget unika sätt har varit och är en gåva i sig och att dessutom  få ta del av den utveckling som sker inom var och en är ynnest. En dröm som gått i uppfyllelse tack vare att jag tog det avgörande steget för mig.

Ser fram emot att ha dig med på resan

//Liselotte

”Verkligheten är så mycket större än den som ryms i en tanke och det vi kan se med blotta ögat…”

Pin It on Pinterest