Medial vägledning öppnar nya dörrar

I mitt arbete som medium kan jag se att vägledningen handlar om att möta sig själv, få perspektiv och att hitta sin egen väg. För varje möte får livet visa sig ur olika vinklar och nya perspektiv tar form.

Vägledningen hjälper dig att släppa det som pågår och se dig själv ur ett utifrån perspektiv. När känslor tagit tag om din upplevelse kan det vara svårt att se klart, då de gör att du får ett avskärmat seende dvs du ser inte klart på vad som pågår eller vad orsaken är till det du upplever här och nu. Vägledningen öppnar upp för att synliggöra orsaken till symtom i form av beteenden, motstånd, smärtor och mående på olika sätt.

Vägledningen ger dig perspektiv på din situation, dig själv, dina rädslor, valda sanningar och övertygelser och insikter om hur dessa påverkat och påverkar dig. Med ökad förståelse för dig själv och det som ligger till grund för det du upplever i ditt liv blir det också möjligt att påverka och välja i linje med det som stödjer dig till att vara glad, må bra och vara energifylld i din vardag.

Gör du idag dina val med utgångspunkt i det som ligger i linje med dig och dina behov?

För många är det lätt att svara ja  på den frågan, men vid närmare eftertanke kanske svaret inte är så självklart, då vi anpassar oss i olika relationer, situationer och beroende av vad vi har med oss från tidigare i livet.

När vi styrs av valda sanningar som vi antagit som barn och under livets gång kan det ställa till det, för oss i olika delar av livet och i våra relationer.

Många jag möter upplever sig ha behov av att vara någon, vara rätt, ha rätt status och få tillhöra, vara älskade, bli sedda och utgår ifrån att de behöver prestera för att leva upp till det. Om sanningen för dig är att du inte är sedd älskad eller att det spelar ingen roll vad du gör, så kommer du aldrig att vara tillräckligt bra, i dina ögon. Och med utgångspunkt i det som en sanning, kommer du i värsta fall att agera i motsats till det du har behov av resten av ditt liv, där du låter ett antagande gjort av ditt lilla barn baserat på rädsla att påverka dig här och nu att överlåta till din omgivning att styra dina val och beslut, i tron om att det ska få dig att vara och känna dig bättre osv. Visst är detta en sorglig tanke.

Ännu sorgligare är att många av oss lever och utgår från valda sanningar som inte alls stämmer och som får oss att må dåligt och tappa kraft i smått och stort.

Det är dags att lära känna dig själv, bounda och stärka ditt egenvärde

Det är viktigt att titta på och nyfiket utforska sig själv vilka behov just du har och vad du behöver för att må bra. Alla behöver kärlek, bli sedda och lyssnade på så min nästa fråga är

  • Ser du dig själv ?
  • Lyssnar du inåt i alla situationer och sammanhang för att följa din inre kompass?

Om inte, är det dags att lära känna dig själv på nytt och vårda relationen till dig själv som den vackrastes kärleksrelation.

Först när du är här kan du stå stark i dig och vara ett med dig i varje situation sammanhang och i relation till en annan människa. Det kommer att göra avtryck i alla delar av ditt liv. I alla relationer i ditt arbete och största av allt du har fått möta din bästa vän i dig själv.

 Att leva livet i linje med dig själv borde vara en given väg att gå för alla människor.

Att stå upp för sig själv och sitt eget värde att möta sig själv med kärlek och omtanke borde vara en självklarhet. Ändå är det så många som gör precis det motsatta och kanske är det så att vi alla är där någon gång i livet.

När du inte väljer i linje med dig själv, det du vill, i linje med dina behov för att må bra och vara energifylld kommer du med tiden uppleva motstånd, tappa energi, känna dig som ett offer och det är lätt att bli bitter, arg eller nedstämd. När du anpassar dig och låter någon annan leda dig och dina beslut genom livet kan det bli relativt bra eller så kommer du att anpassa dig tills det inte går längre. Då du fått nog av att lägga din kraft i någon annans händer, att vara beroende av någon annan för att stå stark i dig.

Orsaken till ett sådant beteende kan bero på ett lågt egenvärde, upplevelsen av att inte vara älskad och behovet av bekräftelse. Detta kommer ofta upp i mina sessioner både under vägledning och healingsessioner och när mina klienter blir medvetna om vilka valda sanningar som styrt deras val och får möjlighet att förlåta personen och sig själva vänder energin och de skapar på nytt i sina liv. Som stödperson i den läkande processen är det magiskt att se när kraften återkommer och en människa börjar blomma igen.

Den viktigaste personen i ditt liv är du

att vara energifylld behöver du lyssna till dina behov. Aktivt välja att agera i linje med dessa och så fort du går emot dig själv kommer du att tappa kraft. Med tiden kommer det att ge dig symtom av stress nedstämdhet ilska osv’’ Det fina med livet är att du utvecklas konstant och ingenting är statiskt. När du öppnar upp för att bli mer av dig, att stå stark i dig kommer en förändring att ske i linje med dina val och handlingar och du. Du är starkare än du tror och kraften är med dig när du väljer det.

Att få förmånen att jobba som medium och healer har inneburit många möten med människor med olika behov. En del som är nöjda i livet, en vill ha perspektiv, andra som mått dåligt eller hamnat i obalans av olika orsaker osv. Det dessa har gemensamt är att de öppnat upp för sin egen skapande kraft och förmåga att påverka och skapa det liv de vill ha. Att släppa det som inte tjänar dem längre och öppnat upp för nya perspektiv som underlättat deras liv gett dem hopp och tilltro till sin egen kraft att forma livet. Och hantera livets olika skeenden på ett ödmjukt och kärleksfullt sätt. Framförallt ha de stärkt förståelsen, acceptansen för sig själva och andra och börjat ta ansvar för och bygga relationen med sig själva i kärlek.

Syna dina valda sanningar och antaganden om dig själv och andra.

  • Hur påverkar de dig och hur har de påverkat dig?
  • När valde du att tro på att det var sant i relation till dig och din omvärld?
  • På vilket sätt har det påverkat dig?

Om det fanns tre andra sanningar som skulle kunna stödja dig till att må bra vara energifylld och stark i dig vilka skulle det vara?

1

2

3

Bestäm dig för att från och med i dag  bli din bästa vän och du kommer att bidra till ditt och andras liv på ett nytt och berikande sätt.

Vill du boka vägledning så finns jag här för dig oavsett var du befinner dig i vårat avlånga land eller i världen.

All kärlek till dig

/Liselotte

Pin It on Pinterest