Ta fram din nyfikenhet och öppna dörren till ditt inre växande

solros

I mötet med en annan människa händer något inom mig och när jag öppnar upp, visar nyfikenhet och släpper dömande, värderingar rätt och fel öppnas dörren till ett inre växande som kommer att manifesteras i det yttre och i livet som helhet.

Samma växtkraft kommer i mötet med dig själv, att våga utforska den du är, att möta dig där du står och hitta dina värden ge dig själv den uppmärksamhet, nyfikenhet du behöver för att kunna växa och bli den ledare du vill vara i ditt liv. Det handlar om att ge och få kärlek. När du ser storheten i dig, det vackra med att vara du, att vara människa och att du är en del av en större helhet blir det även möjligt att acceptera tillkortakommanden och acceptera alla sidor av dig själv och att acceptera andra människor för den de är.

Alla har vi ett ansvar för våra tankar, beteenden så att vi tar hand om jorden, oss själva och våra medmänniskor. Att skada någon eller att bidra till att andra eller du själv far illa och mår dåligt är aldrig i linje med din själ.

Varje minut av ditt liv skapar du den verklighet du lever i. Det innebär att alla handlingar och tankar, små som stora, har betydelse och att allt är möjligt. När du väljer att ha ett kärleksfullt förhållningssätt till dig själv och andra kommer det att skapa ringar på vattnet och bidra till att du och andra i din omgivning växer och utvecklas

När du bejakar nyfikenheten lär du känna dig själv mer och mer och det blir tydligt vem du är, vem du vill vara och du kommer att veta att Du är värdefull, Du är kraftfull, Du är älskad och allt du gör och tänker har betydelse.

Tack för allt det goda du bidrar med!

strand

Pin It on Pinterest