Kvinnan har kommit till mig för att få hjälp att släppa det som håller henne tillbaka. Hon ligger ner och efter att jag länkat mig till hennes energi börjar minnesbilder från tidigare liv uppdaga sig. Det visar sig vara flera olika liv som kommer fram och jag förstår snart att de har något gemensamt. Ett av liven pockar på  mer än de övriga och jag går tillbaka till den platsen på kroppen där det visar sig för mig.

Hur går tidigare liv healing till?

När jag stannar upp här börjar historien att spela upp sig som en film för mitt inre och jag förmedlar det som kommer upp direkt till kvinnan som nu befinner sig i djup vila .

Jag frågar om hon kan känna i gen det som kommer upp och hon nickar. Rädslan som hon kände där och då kopplad till en man blir påtaglig och hennes ageranden i relation till män i det här livet får en förklaring. Pusselbitar faller på plats under sessionen och efter healingen har smärtan i axeln släppt taget och hon upplever sig ha lättare att andas.  Källan till hennes symtom har synliggjorts och symtomen släppt.

Att vi människor över tid kan ha levt flera liv  här på jorden och att det som hänt oss under dessa liv sedan kan inverka på livet här och nu samt att dessa blockeringar kan lösas upp genom healing är idag något som är helt naturligt för mig.

Regressionshealing handlar om att gå tillbaka till en händelse och situation i själens förflutna för att få hjälp att släppa och hela det som håller dig tillbaka i ditt liv i dag på ett eller annat sätt och läkning sker på flera olika plan. I dag är detta en del av min vardag och varje session visar på kraften i att läka tidigare liv på ett sätt jag tidigare aldrig trott var möjligt.

För ett antal år sedan var detta så främmande för mig att jag , när tidigare livs inverkan i våra liv här och nu kom i min väg som en del på en kurs, snabbt konstaterade att det här inte alls låg i linje med mig. Inte för att jag inte var nyfiken och jag ville gärna se hur kvinnan som presenterade detta för mig tänkte och vilka erfarenheter hon hade av att jobba med tidigare liv, vilket hon gjort i många år.

Och det skulle visa sig att just jag hade lätt för att se kopplingar med årtal och tidigare liv hos olika personer och direkt efter kursen började det komma klienter som ville utforska tidigare liv hos mig som medium. I dag förstår jag att den här dagen med tidigare liv i fokus  kom i min väg för att jag är ämnad att jobba med helande i ett bredare perspektiv och genom tid och rum.

Så fort jag öppnat upp mig för att se det här perspektivet av verkligheten och blev varse om min förmåga att med lätthet ta in tidigare liv och att personer jag mötte rymde flera olika historier relaterade till andra århundraden på olika platser i världen började personer komma till mig för att få möta sig själva i ett eller flera tidigare liv, de sökte svar på vad som höll dem tillbaka inom olika områden i sitt nuvarande liv och för att bli stärkta i sig själva där de nu stod i livet.

Klienten hann bara sätta sig ner mitt emot mig så började historien berättas inom mig från ett liv länkat till klienten framför mig. Både jag och mina klienter blev förundrade över det som kom fram och hur väl de kunde känna igen sig i det som beskrevs trots att det var länkat till en helt annan tid.

En ny dimension av  helande

När en kurs i Atlantisk Regressionshealing kom i min väg långt senare kändes den helt rätt för mig. Jag ville utveckla mig vidare inom området och när jag anmälde mig visade sig kursen vara fullbokad och jag blev hänvisad till att det fanns en väntelista, ändå fanns en stark känsla inom mig som sa att det var just den här kursen jag skulle gå så jag blev inte förvånad när kursledaren efter bara några minuter hörde av sig och meddelade att hon precis efter vårat samtal fått en avbokning och hon frågade nu om jag ville ha den platsen.  Jag tackade ja.

Redan från första stund kände jag mig hemma i sättet att arbeta med den Atlantiska regressionshealingen och i dag är det en given del i mitt arbete och ett helande sker som jag aldrig trott var möjligt tidigare.

Efter kursen blev det tydligt hur mycket detta låg i linje med mig och jag blev fasonerad av de liv som uppdagade sig och hur de kunde beröra min klient på djupet och där klienten förstod det som kom fram under sessionen. Symptom i kroppen som stämde med det de känt av och varför de hade ont eller orsaken till det som hållit dem tillbaka i olika situationer eller i relation till vissa personer blev klarlagd och de kunde släppa taget.

Ett helande på flera olika nivåer och som skapar bestående förändring

Så fort jag började erbjuda Regressionshealing som en del i mitt utbud hörde många av sig till mig  och bokningarna fortsatte att komma. Det visade sig att de var många som ville få hjälp att utforska deras tidigare liv. En del hade varit hos ett annat medium eller en healer tidigare och samma liv hade då visat sig och när klienten nu kom till mig fick vi fram samma liv utan att jag fått någon information om det från klienten. Och nu  blev blockeringen synliggjord och när den kopplingen släppte blev resultatet i vissa fall häpnadsväckande och för andra blev det små justeringar som bidrog till den läkning klienten önskat.

En kvinna hade upplevt att hon haft ett skydd mot sin omvärld, att hon inte var i kontakt med sina känslor under hela sitt liv vilket gjort att hon upplevt en distans till andra i olika situationer och sammanhang. Med upplevelsen att hon inte blivit sedd.

Efter sessionen blev det en tydlig förändring. Människor vände sig direkt till henne fast att hon var del av ett större sällskap och att det inte var hon som gjort bokningen  på reataurangen eller konfefrensen osv och efter ett antal situationer med samma bemötande från de hon mötte kunde hon konstatera att det inte var en slump och att det var healingen som hjälpt henne att vara i kontakt med sig själv, sina känslor och skyddet som fungerat som ett filter mot omvärlden  var borta vilket gjorde stor skillnad i hennes liv. Hon berättar att hon i dag känner sig sedd.

En annan kvinna berättar att trycket över halsen helt försvann  när snaran som lagts runt halsen i ett tidigare liv avlägsnats och att hon nu upplevde att hon kunde andas fritt för första gången. Som att luftvägarna öppnats så att hon kunde få in mer syre.

En annan klient berättar att domningar som varit i kroppen helt släppte taget efter sessionen och att smärta i magen försvunnit osv

Att vara i tillit till den healing som sker

andlig healingJag har under åren lärt mig att aldrig ifråga sätta det helande som sker. Den som kommer till mig kommer att få del av den healing som är lämplig för den personen just nu i deras liv. Vissa kommer att bli omtumlade, symtom som blir mindre påtagliga eller försvinner helt medan andra får upplevelsen av en djup vila och allt är precis i linje med det som klienten behöver just där och då.

Jag tänker att livet är så mycket mer än vi människor kan förstå på ett mentalt och intellektuellt plan men när vi släpper det mentala och landar i ett varande kan nya perspektiv öppna sig och i min resa som healer blir jag medveten om att under kan ske på ett sätt vi inte trodde var möjligt och när vi minst anar.

”Det kommer möjligheter i vår väg som ligger i linje med kärnan i oss och när vi vågar ha ett öppet sinne och utforska det som erbjuds blir vår verklighet mycket större och vi berikas på alla plan i våra liv”

Psykiatern Brian L Weiss har skrivit boken  ”Tidigare livs läkande kraft” I boken berättar han om många olika intressanta fall där han jobbat med regressioner och regressionsterapi. Och jag blir så glad att få ta del av det han berättar då det bekräftar mina upplevelser i mitt eget arbete med regressions healing.

Från att  Brian jobbat uteslutande med traditionella terapimetoder öppnas ett fönster till tidigare liv  i en session där klienten får upp flera tidigare liv och läkning sker på en nivå som de tidigare inte kommit åt med den traditionella terapin då orsaken var kopplad till en annan tid. Många klienter senare är det just tidigare liv som är i fokus i hans sätt att jobba, då det visat sig vara ett så kraftfullt sätt att läka de som inte kan hitta läkning med traditionella terapimetoder.

När jag läser om Brian L Weiss arbete är insikten att när du och jag är ämnade för något kommer det att komma i vår väg tills du och jag öppnar upp för det och  aktivt väljer att ta steget.

Läs också: ETT HELANDE ARBETE I TVÅ DIMENSIONER

En fråga som kommer till mig lite nu och då är om Tidigare liv healing fungerar på alla? och min erfarenhet är att du behöver inte tro på tidigare liv men du behöver vara öppen för och vilja nå ett helande. Sen kan jag aldrig lova att det kommer upp ett eller flera liv under en session men jag vet att det som kommer upp och att effekten av healingen är precis det du behöver.

Har du frågor om tidigare liv och helande eller vill dela hur regressionshealing  har hjälpt dig får du gärna göra det här.

”Du som människa har en kropp och ett sinne som är kopplade till en själ som rest genom tid och rum och där sår och blockeringar från händelser i en svunnen tid kan läkas här och nu. Samtidigt kan en resa tillbaka till ett tidigare liv även hjälpa till att plocka fram förmågor och styrkor som du får tillgång till och som kommer att berika dig i ditt liv där du befinner dig i dag”

Jag tänker att du som människa och livet är en del av flera olika dimensioner och allt pågår samtidigt, vilket gör att allt är möjligt.

All kärlek till dig

Liselotte

Pin It on Pinterest