Lek med tanken att du ska hålla tal inför en stor samling människor och när det är dags inser du att det skrivna talet ligger kvar hemma och allt är som bortblåst ur minnet. Hur hanterar du situationen? Vad händer inom dig? Hur löser du situationen?

Att tappa kontrollen

Karin en framstående ledare inom ett större företag stod nu på tur som nästa talare på det årliga konventet. Ett tal som hon memorerat och skrivit ner för säkerhetskull. Nu stod hon här utan tillgång till det skrivna ordet och allt hon tänkt säga var som bortblåst. Hur hon än försökte kunde hon inte hitta den röda tråden. Det var tomt.

Karin lade mycket arbete på förberedelser oavsett vad hon skulle göra och det gav henne en inneboende trygghet och en känsla av kontroll. Det hon inte visste var att den yttre kontrollen gav henne en falsk trygghet. Hon litade helt enkelt inte på sin egen förmåga och sin inneboende kunskap.
I mångas ögon var hon en kraftfull person med stort kunnande, en person som de såg upp till och hon var mycket omtyckt.
I Karins ögon var hon själv, på ett omedvetet plan, aldrig helt nöjd med sig själv eller det hon presterade och det fanns en rädsla för att bli avslöjad, att inte vara så bra som anda gav henne feedback på om och om igen. Hon hade mycket att leva upp till och kraven var helt och hållet hennes egna.
Det många inte såg var hennes sårbarhet, sin svaga självbild och självkänsla som hon brottats med genom åren.
Det jag såg var hennes behov av att prestera för att bli älskad och att det enda sättet att göra det var att ha kontroll. Dvs. hon tillbringade mycket tid uppe i huvudet i stället för att använda sin känsla och att vara i hjärtat.

Kanske känner du igen dig och har varit där precis som jag?

Jag tänker på hur stor betydelse det har att vara i tillit till sig själv och sina förmågor och vilken skillnad det kan göra i stunden och i livet som helhet. Så många gånger har jag mött människor som upplever att de tappat kontakten med sig själva och sin inneboende kraft. De frågar sig precis som jag gjort många gånger genom livet
– Vem är jag? vilken plats finns det för mig? och vad kan jag bidra med?
De ser värdet i andra människor i deras omgivning men kan inte se sin egen storhet.

Håll fast vid din vision och din dröm och lär på vägen

Visst vore det skönt att bara vara i ett tillstånd av tillit i olika situationer och äga din kraft där och då.
Jag tänker att det kan finnas ett syfte bakom många av dessa stunder då allt tycks gå åt skogen i vår egen upplevelse, att det är meningen att vi ska lära oss något när vi möter motstånd. Att det är en hjälp så att vi kan ta nästa steg i vår egen utveckling.

Tyvärr är vi många som i den stunden ger upp det vi vill uppnå med tron att vi inte är kapabla, inte bra nog och så vidare.
För att komma vidare behöver vi vara närvarande i oss själva och i stunden reflektera med nyfikenhet på det som sker eller händer. Vad ligger till grund till det här som jag upplever just nu? Har det hänt förut? Vad är i så fall den gemensamma nämnaren som bidrar till att jag stöter på motståndet? Vad kan jag lära av det här som händer och hur kan jag ta mig vidare.

I närvaron med oss själva och vårt inre kan vi få
många kloka svar, när vi verkligen lyssnar.

Lyssnandet blir en dörröppnare till att använda nya insikter och lärdomar. Att vara ett med sitt högre jag innebär att lyssna inåt bejaka sig själv sin inneboende kraft och storhet. Att handla utifrån kärlek i alla situationer och som utgångspunkt i alla val. Att välja ett kärleksfullt förhållningssätt både i relation till dig själv, dina förmågor och i relation till andra i din omgivning.
Låt kärleken vara din motor i livet. Det kommer att ge dig allt du önskar och mer därtill.

Det krävs mod att vara i tillit och att möta sig själv.

Det du möter när du får motstånd eller i rädslan att misslyckas är ditt ego det står där och talar om att det här är nog inte för dig, vad kan du egentligen och vad trodde du att du skulle åstadkomma med det här? Backa nu… det är det bästa du kan göra … Du ska ägna dig åt något helt annat som passar dig bättre. Så går egot på. Det börjar förminska dig och andra runt om kring dig och hjälper dig in i en offerroll.
I det här läget börjar skyddsmuren resa sig runt om kring dig och kvar blir en tomhet ett utrymme att slicka sina sår och kanske aldrig ta steget till att lyckas med det du vill igen.

Ta kommandot över ditt ego och våga lyckas

Ditt ego vill dig väl och ser till att hålla dig borta från alla eventuella farliga aktiviteter, sammanhang, personer. Det vill säga att undvika allt det som kan hänga ut dig som misslyckad om det är det du är rädd för, eller att inte duga, bli godkänd av andra, inte vara älskad, bra nog osv.. det håller dig inom din komfortzon.
Men du vet att du har drömmar och för att nå dem behöver du ta steg som går utanför din komfortzon. Och du vet att du, när du är i kontakt med dig själv och ditt inre, kan luta dig tillbaka och vara i tillit till att allt har en mening. När du väljer det förhållningssättet kommer du att hjälpa dig själv att hålla dig kvar i din kraft, på din väg till dina mål och du kommer garanterat att lära massor på vägen.

 

Ibland är det inte meningen att du ska ha kontroll och veta exakt vad som väntar utan lita till stunden och möta en situation/en person i nuet och se hur det utvecklas. Du behöver aldrig förställa dig eller vara någon annan än den du är.
Visst kan det vara tufft att något du planerat för inte går som du hade tänkt dig, men ibland leder ett upplevt “misslyckande” till en mycket större vinst för dig som människa, även om det inte är tydligt just när det tar sin plats i din upplevelse och i ditt sinne.

Att öppna för något nytt i stunden

Kanske har du redan börjat undra hur det gick för Karin och hennes tal som var som bortblåst och vad som hände den där gången på konventet.

Hon hörde sitt namn nämnas och en rungande applåd fyllde salen. Det var flera hundra deltagare som nu förväntansfulla väntade på att hon skulle ta sin plats på scenen.

Det hade bara gått 15 minuter sen insikten trillat in att talet var som bortblåst och att hon inte skulle hitta tillbaka till det innan det var dags att kliva in på scenen var ett faktum.
Paniken hade sköljt över Karin och svetten trängt fram på alla delar av hennes kropp. Men i samma stund som hon accepterat läget och konstaterade att det är som det är infann sig ett inre lugn. – jag kan inte göra annat än att vila i det och göra det bästa av situationen.
– så vad kan jag bidra med i den här situationen?,  hade hon frågat sig,  innan hon gick in på scenen och berättade om det som just hänt och stunden gav många skratt och igenkännanden i publiken.

I bland blir det bättre än det var tänkt

Istället för ett tal öppnade Karin upp för en dialog med möjlighet att ställa frågor vilket efteråt visade sig i mångas upplevelse vara den mest uppskattade delen under hela konventet.

 

Karin visade på vikten av att stanna upp och landa i nuet och bestämma sig för att vara i tillit. Så välj att se på dig själv som den kraftkälla du är, att du har unika förmågor och att lita till att du kan skapa och skapar din väg till framgång.

Det är inte det du presterar utan den du väljer att vara och hur du väljer att bemöta dig själv, andra och hantera stunden och livet som har betydelse.

Vilka ”misslyckanden” har du upplevt som visade sig ge dig och andra ett mervärde och kanske en större vinst på sikt? Vilka misslyckanden fick dig att ge upp?

För att lyckas behöver vi alla ge oss själva tillåtelse att misslyckas så att vi får möjlighet att lära och utvecklas.   Varje steg vi tar ger oss insikter som hjälper oss att vara och  åstadkomma det vi vill i livet.

Just nu har du ett näst intill oskrivet år framför dig som bjuder in till nya erfarenheter och nya möjligheter att lyckas med det du vill.  Ta en stund och summera dina lärdomar fram till i dag och ta med dig de insikter som kommer till dig , sätt fokus på det du vill och bestäm dig för att börja lyssna inåt och vila i tillit.

Du är värd det

Med kärlek
//Liselotte

”Det är genom att våga misslyckas och lära av dessa som du lyckas nå toppen av dina drömmar”

Pin It on Pinterest