Människan är kraftfull och vi har alla fått gåvan att kunna skapa.

Det är så stort att det nästan inte går att ta in när jag tänker att Du och Jag är en skapare och beroende på vad du och jag sätter vårt fokus på så kommer vi att skapa i linje med den energin som följer med de handlingar och tankar vi uttrycker.

Utgår vi från rädsla så är det den energin som kommer att komma till oss i högre grad och med det följer rädslan att förlora något, att misslyckas att inte vara bra nog och att hålla på sitt. Tron på att någon vill mig illa eller att något hemskt kan hända, så vi väljer att inte göra det vi innerst inne längtar efter och går miste om det som skulle skänka oss glädje, lust och få oss att växa och utvecklas.

Utgår vi från kärlek kommer den kraften att komma till oss i högre grad och med den stärker vi förmågan att vara i kärlek, tillit, glädje och trygghet, vilket får oss att ge av oss själva, våga upptäcka nytt och se oss själva som betydelsefulla precis som vi ser på andra. Med det kommer en inre frihet och genuin glädje mm.

Rädslan blir som ett fängelse medan kärleken öppnar upp för inre och yttre frihet. Det fina och stora i det är att vi kan välja.

Här nedan delar jag några tankeväckande ord om rädsla, kärlek ,vår skapande kraft och inneboende kraftfullhet, som sägs vara ett citat från Nelson Mandela.  

Vi är omåttligt kraftfulla

Vår djupaste rädsla är inte att vara otillräckliga

Vår djupaste rädsla är att vi är omåttligt kraftfulla.

Det är vårt ljus inte vårt mörker som skrämmer oss mest.

Vi frågar oss själva vem är jag som tror mig vara briljant, storslagen och talangfull? Egentligen, om du inte är det vad är du då?

Du är ett barn av Gud. Att du leker liten förbättrar inte världen. Det är ingenting upplyst med att förminska dig, så att inte andra ska känna sig osäkra omkring dig.

Vi föddes för att manifestera Guds härlighet som är i oss själva.

Den är inte bara i någon av oss, den är i oss alla

Och när vi låter vårt eget ljus skina, ger vi omedvetet andra människor tillåtelse att göra det samma.

När vi är frigjorda från vår egen rädsla frigör vår närvaro automatiskt andra.

–        Nelson Mandela 1994

Öppna upp för vardagens mirakel

Du skapar hela tiden varje minut och du gör skillnad bara genom att finnas. När du riktar din energi och bestämmer dig för att skapa med kärleken i fokus i stället för att låta rädslan styra dina val ska du vara uppmärksam, för det är här miraklerna sker.

 

Med kärlek som utgångspunkt i det du gör i relation till dig själv, andra och omvärlden lyfter du dig själv och länkar dig till något som är större än dig själv. När du inser att du är en del av något mycket större än dig själv och att det du skapar har betydelse för helheten börjar din resa att förverkliga drömmar och dina önskningar manifesteras så att den energin kommer att dras till dig.

Att leva utifrån kärlek handlar om att gå bortanför habegär och att vara i avsaknad av något och vetskapen om att allt finns här tillgängligt för dig och du behöver bara öppna upp för det och låta det  manifesteras i ditt liv.

Att utgå från att inget saknas dig och att det du önskar finns här för dig i sin renaste energi, den energin kommer att öppna upp dig till att se bortom dina fysiska begränsningar och du får tillgång till din skapande kraft, som alltid har funnits där för dig.

Allt är energi, det du tänker, gör, känner och uttrycker och beroende på vad det är så kommer du att attrahera in den energin in i ditt liv.

Ta en stund och fundera på vad du har i ditt liv i dag. Vad din upplevelse är  +/- inom olika områden i ditt liv, relation, vänskap, arbete, ekonomi osv . Och gör dig uppmärksam på vad du gör och tänker som attraherar detta?

Vi leker med tanken att det jag säger här stämmer och att allt finns här för dig att manifestera i ditt liv, vad om något behöver du då göra, tänka annorlunda för att det ska ske?

Att manifestera handlar om mer än att ändra en tanke eller handling.

Det du gör och säger kommer ur en vald sanning i dag och den sanning du vill ha kan du behöva träna dig i att ha som utgångspunkt, så att du känner i ditt hjärta att det är sant för dig att inget saknas dig, att du kan ge villkorslöst till andra med vetskapen om att det kommer tillbaka, kanske inte från samma person nödvändigtvis, men på ett eller annat sätt kommer det att komma tillbaka till dig när du behöver det som mest och när du minst anar.

Allt det goda i livet kommer ur kärlek och du är en människa som är högt älskad.

 

All kärlek till dig

//Liselotte

“Open up for love and trust and miracles will take place in your life “

Pin It on Pinterest